[[nl]]Openbaar vervoer [[en]]Public transport

[[nl]]Angst voor het openbaar vervoer [[en]]Fear of public transport

[[nl]]Angst voor het openbaar vervoer kan erg lastig zijn. Het is een toegankelijke en makkelijke manier om van A naar B te komen en wanneer deze optie wegvalt kun je beperkt worden in de afstanden die je kunt afleggen. Je kunt bijvoorbeeld niet zo makkelijk op bezoek bij vrienden die ver weg wonen, omdat je geen rijbewijs hebt. [[en]]Fear of public transport can be very difficult. It is an accessible and easy way to get from A to B and when this option is not available you can be limited in the distances you can travel. For example, you cannot easily visit friends who live far away because you do not have a driver's license or car.

[[nl]]Vaak zijn mensen bang in het openbaar vervoer vanwege de drukte. Er zijn veel mensen aanwezig die dicht op elkaar staan en je kunt niet het voertuig verlaten wanneer je wilt. Je moet wachten tot de volgende stop. [[en]]People are often afraid of public transport because of the crowds. There are countless people present who are close together and you cannot leave the vehicle whenever you want. You have to wait until the next bus stop. This means you have next to no control over the situation.

[[nl]]HOE KUN JE OMGAAN MET JE ANGST VOOR OPENBAAR VERVOER? [[en]]HOW CAN YOU DEAL WITH YOUR FEAR FOR PUBLIC TRANSPORT?

[[nl]]De beste manier om van je angst af te komen is door je angsten aan te gaan. Dit is alleen veel moeilijker dan het klinkt. Je bent bijvoorbeeld al jaren niet meer in een bus gestapt, waardoor de drempel erg hoog is. Ook kun je van tevoren niet bepalen hoeveel mensen er in de bus aanwezig zijn en hoe ver de bus gaat reizen. [[en]]The best way to get rid of your fear is to take on your fears. This is much more difficult than it sounds. For example, you have not boarded a bus for years, so the threshold is very high. Also, you cannot determine in advance how many people will be on the bus and how far the bus will travel.

[[nl]]OEFENEN IN EEN VIRTUAL REALITY BUS MET MIND MANSION [[en]]PRACTICE IN A VIRTUAL REALITY BUS WITH MIND MANSION

[[nl]]Met de simulaties van Mind Mansion is het mogelijk om de volledige situatie onder controle te hebben. Je kunt zelf bepalen hoeveel mensen er in de bus zitten en hoe ver de bus zal gaan reizen. Op deze manier kun je een ideale opbouw creëren om stap voor stap te oefenen met het reizen in een bus. Dit heet Virtual Reality Exposure Therapie (VRET). Heb je het maximale level gehaald? Dan kun je kijken hoe het gaat als je dit in het echt oefent. [[en]]With the simulations of Mind Mansion it is possible to control the entire situation. There can be determined how many people are on the bus and how far the bus will travel. In this way an ideal structure can be created to practice step by step when traveling on a bus. You can also suddenly take off the VR glasses if the experience gets too much for you. This method is called Virtual Reality Exposure Therapy (VRET).

[[nl]]BEHANDELING MET MIND MANSION [[en]]TREATMENT WITH MIND MANSION

[[nl]]Als je last hebt van angst voor het openbaar vervoer is het belangrijk dat je altijd op zoek gaat naar iemand die jou hierin kan begeleiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een psycholoog of een praktijkondersteuner van de huisarts. Wil je dit liever niet? Dan kun je ook kijken naar de mogelijkheden van zelfhulptools. [[en]]If you suffer from fear of public transport, it is important that you always look for someone who can guide you through this. Consider, for example, a psychologist or a doctor's practice assistant. Would you rather not do this? Then you can also look at the possibilities of self-help tools.

[[nl]]Ben jij behandelaar en heb je interesse in een oplossing zoals hierboven beschreven voor mensen met een angst voor het openbaar vervoer? Neem dan contact met ons op voor een gratis demonstratie op locatie. [[en]]Are you a practitioner and are you interested in a solution as described above for people with a fear of public transport? Then contact us (#link /contact/) for a free demonstration on location.

[[nl]]Heb jij zelf last van angst voor het openbaar vervoer? Ook dan kun je bij ons terecht. Wij kijken graag met je mee naar de verschillende mogelijkheden. [[en]]Do you yourself suffer from fear of public transport? In that situation you can also contact us. We are happy to look at the various options with you.

[[nl]]Andere virtual reality oplossing [[en]]Other virtual reality solutions

[[nl]]Naast de openbaar vervoer simulatie hebben we nog veel meer simulaties. Hieronder staan een aantal van deze simulaties. Lees meer over wat je daarmee kunt doen: [[en]]Next to public transport simulation we have more simulations. Below are a couple of these. Read more what you can do with these: