GAMIFICATION

[[nl]]Motivatie om te oefenen [[en]]MOTIVATION TO PRACTICE

[[nl]]Gamification is de term waarmee Mind Mansion gestart is. Het idee voor dit bedrijf is gekomen tijdens de minor Gamification Business waarin je een opdracht doet voor een opdrachtgever of een eigen bedrijf start met een gaming component erin. Zo is er bij Mind Mansion ook het stuk gamification ontstaan. [[en]]Gamification is the term with which Mind Mansion started. The idea for this company came during the minor Gamification Business in which you had to do an assignment for a client or start your own company with a gamification component in it. That is how the gamification originated at Mind Mansion.

[[nl]]Bij gamification voeg je spelelementen toe aan activiteiten die normaal niet als spel worden gezien. Denk aan een tandenborstel die een muziekje speelt zodat je lang genoeg bezig bent met het reinigen van je gebit of in het geval van Mind Mansion het spelen van een minigame om ervoor te zorgen dat je wordt gemotiveerd de confrontatie aan te gaan met je angst. [[en]]With gamification you add game elements to activities that are not normally seen as a game. Think of a toothbrush that plays music so that you makes it so you clean your teeth long enough or, in the case of Mind Mansion, play a mini-game to ensure that you are more motivated to confront your fear.

[[nl]]Het gamification principe dat wordt toegepast bij Mind Mansion zorgt ervoor dat men gemotiveerd wordt de confrontatie aan te gaan met de angst waaraan ze blootgesteld worden. Dit kan bijvoorbeeld bij claustrofobie zijn dat iemand een object moet gaan zoeken in een steeds kleinere ruimte. Normaal gesproken zou je als je claustrofobie hebt deze situaties vermijden, maar de puzzel geeft een extra motivatie om de ruimte in te stappen en het object te pakken. Op deze manier leer je dat er niks kan gebeuren in de situatie waar je bang voor bent. Uiteindelijk hopen we hiermee de dagelijkse belemmeringen die mensen met een fobie ervaren weg te nemen. [[en]]The gamification principle that is applied at Mind Mansion ensures that people are motivated to confront the fear to which they are afraid. In claustrophobia, for example, this can be that someone must look for an object in an increasingly smaller space. Normally, if you have claustrophobia, you would avoid these situations, but the puzzle gives an extra motivation to step into the room and grab the object. In this way you learn that nothing can happen in the situation that you are afraid of. Ultimately, we hope to remove the daily obstacles that people with a phobia experience.

[[nl]]Gamification is een belangrijk onderdeel van de game Mind Mansion, maar natuurlijk niet het enige onderdeel. Het volledige product wordt verder uitgelegd op de product pagina. [[en]]Gamification is an important part of the Mind Mansion game, but of course not the only part. The complete product is further explained on the product page.